30 Haz 2016

Şeytan'ın işbirlikçileri = Dinciler
Bir sürü can aldı... kendini de patlatarak öldü... niye???
İslamiyet adına cihad eyleyip "Cennet"e gitmek için....  diyorlar...

Oysa Kur'an der ki;

Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır."

Öldürdükleri kişiler arasında tek bir mümin olmadığından emin olmuşlar mı acaba?


Bence şeytanın işbirlikçileri kimler biliyor musunuz??? Dinciler...

Dikkat edin. "Dindarlar" demiyorum... "Dinciler" diyorum.

Şöyle bir tarihe baktığımızda insanlık adına en karanlık sayfaların Dinciler'in marifetleri ile dolu olduğunu görürüz...

Neredeyse herkesin bildiği Ortaçağ'ın "Engizisyon Mahkemeleri" en karanlık sayfalar olarak birinci sırada... Kimler kurmuş... Katolik Kliseleri...   Niye???

Önce yahudi ve müslümanları zorla hıristiyanlaştırmak için... sonrasında ise;

Katolik kiliselerinin, kendi çıkar ve siyasetleri doğrultusunda dinin gereklerinden uzaklaşarak, halkın üzerinde kurdukları hegomanyayı ve öğretilerini sorgulamaya başlayan, kendi otoritelerini sarsan, halkın ezberini bozarak uyandıran  Calvinistler ve Luthercileri sindirmek için... 

Suçunu kabul etmeyenlere uygulanan işkenceleri ile tarihin kara sayfalarının en karası durumunda Engizisyon mahkemeleri... yüzbinlerce insanı haksız yere ve çok defa sırf servetlerini ele geçirebilmek için öldürdüler.Papazlar çeşitli menfaatler karşılığında günahları af ettiler. Hatta cennetten yerler bile sattılar. 

Mantık ve insani esaslar yitirildi.

Haçlı seferleri de yine Katolik Klisesinin halkı müslümanlara karşı kışkırtması ile olmuştur. Kutsal topraklarını (Kudüs-Urfa-Antakya) müslümanlardan geri almak içindir her şey...

İslam dünyasında ise Emeviler daha doğrusu Muaviye'nin halifeliği dini önderlikten çıkartıp siyasi önderlikle birleştirmesi ile sorunlar başladı... Yani Katolik kiliselerinin Papa'sı ile eşdeğer bir Halifelik sistemi getirdi.  Muaviye'den sonra Halifeler bir kurul tarafından seçilmek yerine babadan oğula geçer oldu.  Yani Papa dan daha fazlasını aldı. İslami önderliği ailesinin tekeline aldı, saltanata çevirdi ve ondan sonra her şey arapsaçı gibi karma karışık bir hal aldı.  Halk ne yapacağını şaşırdı... sadece biat etti... devlet ve din aynılaştı halkın gözünde. 

Muaviye döneminde, Emeviler Müslümanlığı zorla kabul ettirmeye çalıştılar, Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere eziyet ettiler, Arap ırkçlığı yaptılar.... vs... vs... Bu nedenle Türkler de o dönemde müslüman olmayı red ederler.

Örnekler daha çok ... ama ben bunlarla yetineceğim....

Peki bunları niye yazdım???

Bugün olanlar yüzünden....

Bugün... "radikal islamcılar" dediklerimiz...  ne yapıyorlar????

Daha modernize silah ve yöntemlerle aynı şeyleri yapmıyorlar mı???

İşte o yüzden bu "dincilerin" hepsi aslında dindar falan değil... tam tersine "şeytan"ın işbirlikçileri ve gidecekleri tek yer "cehennem" diyorum....

çünkü tüm dinlerin temelinde ahlak var, sevgi var, aşk var... ama "can almak" yok.. katliam yok... hak yemek yok...

Atatürk hava limanında 42 insanın canını alarak ölünce cennete gitmek yok....Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...